CBD Oil

De biosynthese van cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC)

De biosynthese van cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC)

Tot 1964 werd aangenomen dat THC in de cannabisplant werd gevormd door omzetting van CBD. CBD zelf zou worden gevormd uit een monoterpeen en olivetol of olivetolzuur en alle andere cannabinoïden zouden op hun beurt ontstaan uit CBD. In 1964 toonden Gaoni en Mechoulam aan dat de stof cannabigerolzuur (cannabigerolic acid; CBGA) de precursor is van CBD (Mechoulam en Gaoni, 1965; Gaoni and Mechoulam, 1964). CBG zelf wordt in de cannabisplant gevormd door de condensatie van geranylfosfaat (geranylphosphate; GPP) met olivetol of olivetolzuur

Cannabidiol versus tetrahydrocannabinol

In 1940 beschreven Adams en medewerkers voor het eerst de isolatie van een cannabinoïdachtige structuur uit het extract van de cannabisplant (Adams e.a., 1940). In 1963 waren Mechoulam en Shvo in staat om de structuur van deze stof, cannabidiol, op te helderen (Mechoulam en Shvo, 1963). Tot begin jaren 70 werden geen farmacologische effecten van CBD gerapporteerd. Wel was het al snel duidelijk dat CBD geen “cannabisachtige” effecten veroorzaakte, het bleek een niet-psychoactieve stof te zijn.

Nederwiet

In Nederland stamt het huidige gebruik van cannabis als genotmiddel uit de jaren zeventig. In de beginjaren ontstonden de eerste coffeeshops, zoals Sarassani in Utrecht en Mellow Yellow, Rusland en The Bulldog in Amsterdam. In die eerste jaren werd bijna alle in Nederland gebruikte cannabis, toen nog voornamelijk hasj, geïmporteerd. In de jaren tachtig werd steeds meer wiet in Nederland zelf gekweekt, deze in Nederland gekweekte cannabis wordt nederwiet genoemd. Oorspronkelijk was deze nederwiet volgens de gebruikers van zeer slechte kwaliteit. Gaandeweg slaagden kwekers erin om varianten te kweken die de concurrentie met buitenlandse wiet aankonden. Een belangrijke eigenschap van nederwiet is dat ze geschikt is om binnenshuis of in kassen gekweekt te worden.

Monstername

Voor dit onderzoek zijn 50 coffeeshops uit het totaal van Nederlandse coffeeshops at random geselecteerd. Op de hiervoor gebruikte geactualiseerde lijst van Bureau Intraval stonden op het moment van selectie de namen en adressen van 614 in Nederland door de lokale overheden gedoogde coffeeshops (Bieleman en Nijkamp, 2012). De steekproeftrekking werd uitgevoerd door het bureau Intraval met behulp van de SPSSroutine Sample.Enjoy your movies and series totally free here Movies2Watch

Chemische analyse

Sinds 2010 worden de analyses van de cannabismonsters uitgevoerd door DSM-Resolve in Geleen. De cannabis- en hasjmonsters zijn geanalyseerd met behulp van een gaschromatograaf gekoppeld aan een vlamionisatie detector (GC-FID). Voor de analyse van de cannabismonsters werden eerst de grove delen zoals takjes verwijderd8 waarna de monsters werden vermalen met behulp van een mortier en vijzel. Voor analyse werd circa 25 milligram vers gemalen materiaal ingewogen en ultrasoon geëxtraheerd met een organische interne standaardoplossing.

Bepaling van het THC-gehalte door verschillende laboratoria

Validering van de THC-bepalingen draagt bij aan de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid en daardoor aan de acceptatie van de onderzoeksresultaten. In Nederland werden niet (meer) systematisch standaard THC-bepalingen uitgevoerd. In verband met een mogelijke wetswijzing waarbij cannabisproducten met een THCpercentage op lijst I van de Opiumwet wordt geplaatst is het douanelaboratorium gestart met het opzetten van een THC-bepaling. Ook het laboratorium van Bedrocan, de leveraar van medicinale cannabis in Nederland voert regelmatig chemische analyses uit naar samenstelling van cannabis, waarbij onder andere het THC-gehalte wordt bepaald.All Movies Download From Pepaream

Verwerking van de gegevens

Voor de vergelijking van prijs en gewicht van wiet- en hasjmonsters is gebruik gemaakt van de two sample Student-t test. Voor het vergelijken van variabelen van meer dan twee producten werd een oneway ANOVA test uitgevoerd, met behulp van de Student Newman Keuls (SNK) test werden post hoc analyses uitgevoerd. Tevens is met een twosample Student t-test de prijs per gram nederwiet in Amsterdam vergeleken met die in de rest van het land. Omdat de waarden voor.more info this site Jio rockers tamil

Conclusion

In dit onderzoek worden 4 cannabisproducten onderzocht: wiet geteeld in Nederland (nederwiet), geïmporteerde wiet, hasj gemaakt van nederwiet en geïmporteerde hasj. Het betreft steeds cannabisproducten zoals deze worden verkocht via de coffeeshop. Van de nederwiet wordt zowel de meest populaire variant als de verondersteld sterkste variant aangeschaft. In de coffeeshop worden de in Nederland gekweekte wiet en uit het buitenland geïmporteerde hasj veruit het meest verkocht, veel meer dan geïmporteerde wiet of hasj gemaakt van nederwiet.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button